ENBATI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 

Pirinçlik Regülatörü ve HES tesislerimiz işletmeye başladığı 15.11.2014’ ten itibaren 2020 yılı boyunca da öncelikle Kardemir A.Ş.’nin endüstriyel su ihtiyacını karşılamak suretiyle elektrik üretimine devam etmiştir.

 

HES tesislerimizin; su iletim hattı ile elektrik ve mekanik ekipmanlarımız, periyodik olarak kontrol edilmek suretiyle, gereken bilgiler kayıt altına alınmaktadır.

 

31.08-11.09.2020’de sistemdeki su boşaltılarak regülatör göl alanı, açık kanal, tünel hattı, yükleme havuzu ve santral binası kuyruk suyu çevresinde yıllık kontrol, temizlik ve bakım çalışmaları yapılmıştır.

 

Regülatör tesislerimizde çökeltim giriş kapak ana ızgaraları önüne 4 adet hareketli ön ızgara imalatı yapılmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

 

Santral binasında 1-2-3 no’lu ünitenin yıllık mekanik bakımı kendi personelimiz tarafından yapılmıştır.

 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek 14.10.2010’da şirketimizin tesis ve inşaat çalışmaları için izin alınmış olan 40.344m2 orman arazisinin kullanılmayan 35.667m2 lik kısmı iptal edilerek yıllık bedelde tasarruf sağlanmış olup, yükleme havuzu bölgesinde 4.343m2 lik orman arazisi için yeni izin müracaatında bulunulmuştur.

Şirket içi eğitim ve İSG çalışmalarına devam edilmiştir.

 

Kardemir A.Ş. ile koordineli olarak SAP programına geçiş ve eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.

 

2020 yılı boyunca Covid 19 pandemisi nedeniyle gerekli tüm önlemler alınmış olup, yıl içinde personellerimiz sürekli takip edilmiş ve vakaya rastlanmamıştır.

 

Elektrik enerjisi üretimimizde mevsimsel meteorolojik kuraklık ve Ankara içme suyu projesi gibi nedenlerle ciddi düşüş olmuştur. Ankara içme suyu projesi bölgemizde bulunan 5 HES yetkilileri ile takip edilmekte olup, DSİ ile görüşmeler devam etmektedir.

 

Üretimimiz bir önceki yıla göre ~ %50 azalarak 2020’de 27.607.370 KWh elektrik enerjisi üretilmiştir.