Şirketimiz Pirinçlik Reg. Ve HES Tesisleri, Kardemir A.Ş.’nin çelik üretimi için ihtiyacı olan Soğanlı Çayı suyunun yönetiminin öncelikle kendisinde olması için yapılan bir projedir.

Regülatör ile HES santralı arasında ~50 m düşü sağlanmaktadır. Soğanlı Çayı üzerinde, Hamzalar mevkiinde yapılan Regülatör tesislerinden alınan su; Çökeltim Havuzlarından geçirilerek, Ø510 cm çapındaki beton tünellerden yaklaşık 8 km iletim hattı ile Karabük – Zonguldak karayolu ve demiryolu yanındaki Yükleme Havuzunda depolanarak su , ~50m yükseltiden Ø430 cm çağındaki yeraltı cebri borularından HES Santralına ulaşmaktadır.

Hes Santralı’nda, kurulu gücü 7,1 MWh olan 3 ünite bulunmakta , HES’in toplam kurulu gücü 21,3 MW’dır.Sistem tam kapasitede çalışırken elektrik üretiminde 50 m3/sn su kullanılmakta, kullanılan su Filyos Çayı’na bırakılmaktadır.