Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) çalışma belgesi olan 4 personel ve almak için kurs açılmasını bekleyen 3 personelimiz vardır.

 

Şirketimizde;

 • Görev sorumluluğu ve bilinciyle çözüm üreten,
 • Sorumluluk alan ve yerine getiren,
 • Birlikte çalışmayı seven kişiler çalışan profilimizi oluşturmaktır.
 • İnsan Kaynakları temel ilkelerimiz;
 • İşgücü gereksinimlerini göz önünde tutarak gerekli sayıda personel istihdam etmek,
 • Personelin performansını izleyerek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların bireysel gelişimlerine de katkı sağlamak,
 • Personelin kendi alanlarıyla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
 • Çalışanlar arasında haberleşmeyi ve iletişimi etkin hale getirmek,
 • Yöneticileri ile birlikte personelin çalışma motivasyonuna katkı sağlayacak iş ortamı oluşturmak,
 • Çalışanların Dünya standartlarına uygun, ISG'nin en üst seviyede olduğu bir iş ortamı sağlamak.