Hidroelektrik Enerjisi Nedir?

 Hidroeletrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane benzeri kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Hidroelektrik santrallar;
- Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri,
- Sera gazı emisyonu yaratmamaları,
- İnşaatın yerli imkanlarla yapılabilmesi,
- Teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması,
- İşletme bakım giderlerinin düşük olması,
- İstihdam imkanı yaratmaları,
- Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları yönünden en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Hidroelektrik enerji, yenilenebilir ve temiz olması nedeniyle elektrik üretimi için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Fosil yakıtlar diye bilinen, hidrokarbon ile yüksek oranlarda karbon içeren kömürpetrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarının çevre kirliliğine yol açması nedeniyle alternatif enerji kaynaklarının önemi artmıştır.

Dünyanın geleceğini tehdit eden fosil yakıtların yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu kaynakların başında hidroelektrik santrallerinden (HES) su gücüyle elde edilen enerji gelmektedir.

Türkiye’de ortaya çıkan enerji açığını kapatabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır.

Hidroelektrik enerji; hızlı nüfus artışı, gelişme ve endüstrileşme sonucunda Türkiye’de ortaya çıkan enerji açığı nedeniyle kullanılmaya başlayan alternatif enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca devlet tekelinde olan HES yatırımlarının özel şirketlere açılması ve belli alım garantisi ile devletin bu santrallerden elektrik satın alması nedeniyle de Türkiye’de HES projelerine ilgi ve bu alandaki yatırımlar artmıştır.